Selamat datang ke UlatKain.com. UlatKain adalah jenama oleh Amberville Sdn Bhd. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat penggunaan yang telah kami tetapkan. Istilah ‘Amberville Sdn Bhd’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web itu yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. nombor pendaftaran syarikat kami adalah 1244574-V. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau pelanggan laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat penggunaan berikut:

Kandungan dalam laman web ini adalah untuk maklumat am anda dan penggunaan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami atau mana-mana pihak ketiga TIDAK memberikan sebarang jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang didapati atau yang ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan-bahan itu boleh mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan-bahan di laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, melihat, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat.

Semua tanda dagangan diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan kepunyaan, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.
Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh membawa kepada tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi satu kesalahan jenayah.

Dari masa ke semasa laman web ini juga mungkin memasukkan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberi maklumat lanjut. Ini bukan bererti bahawa kami menyokong laman web berkenaan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web berkaitan yang dimaksudkan.
Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis Amberville Sdn Bhd terlebih dahulu.

Penggunaan anda terhadap laman web ini dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

Dasar privasi ini menerangkan bagaimana Amberville Sdn Bhd menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan laman web ini.

Amberville Sdn Bhd komited untuk memastikan bahawa privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda untuk memberikan maklumat tertentu di mana anda boleh dikenal pasti apabila menggunakan laman web ini, maka anda boleh dengan yakin bahawa ia hanya akan digunakan selaras dengan kenyataan privasi ini.

Amberville Sdn Bhd boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini halaman ini. Anda perlu menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda akan dikemas kini dengan apa-apa perubahan. Dasar ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2010.

Apa yang Kami Kumpul
Kami mungkin mengumpul maklumat berikut:

Nama dan jawatan
Maklumat untuk kami hubungi anda termasuk alamat e-mel
Maklumat demografi seperti alamat dan poskod,
Maklumat lain yang berkaitan dengan kaji selidik pelanggan

Apa yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpul
Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan menyediakan anda dengan perkhidmatan yang lebih baik, dan khususnya untuk sebab-sebab berikut:

Simpanan rekod dalaman
Kami mungkin menggunakan maklumat itu untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.
Kami secara berkala boleh menghantar emel promosi tentang produk baru, tawaran istimewa atau maklumat lain yang kami fikir anda mungkin suka menggunakan alamat e-mel yang anda berikan.
Dari masa ke semasa, kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda untuk tujuan penyelidikan pasaran. Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel, telefon, faks atau mel. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk menyesuaikan laman web kami mengikut minat anda.

Keselamatan
Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat anda adalah selamat. Dalam usaha untuk mencegah akses tanpa kebenaran atau pendedahan, kami telah menetapkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan dalam talian.

Bagaimana Kami Menggunakan Cookie
Cookie ialah satu fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan pada cakera keras komputer anda. Sebaik sahaja anda bersetuju, fail ditambah dan cookies membantu menganalisa trafik web atau membolehkan anda tahu apabila anda melawat tapak tertentu. Cookies membolehkan aplikasi web untuk bertindak balas kepada anda sebagai seorang individu. Aplikasi web dapat menyesuaikan operasinya kepada keperluan anda, suka dan tidak suka dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang pilihan anda.

Kami menggunakan cookies log trafik untuk mengenalpasti halaman mana yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data tentang trafik laman web dan meningkatkan laman web kami untuk menyesuaikan kepada keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data itu dikeluarkan dari sistem.

Secara keseluruhan, cookies membantu kami menyediakan anda dengan laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami untuk memantau muka surat yang anda mendapati berguna dan yang anda tidak lakukan. Cookie tidak memberikan kami akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi dengan kami.

Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak cookies. Kebanyakan pelayar web menerima cookies secara automatik, tetapi biasanya anda boleh mengubah suai tetapan penyemak imbas anda untuk menolak cookie jika anda suka. Ini boleh menghalang anda daripada mengambil kesempatan penuh daripada laman web ini.

Pautan ke laman web yang lain
Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang menarik. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman web kami, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web yang lain. Oleh itu, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi perlindungan dan privasi apa-apa maklumat yang anda berikan selama anda melawat laman tersebut dan laman-laman tersebut tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda perlu berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai untuk laman web tersebut.

Mengawal Maklumat Peribadi Anda
Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara yang berikut:

Apabila anda diminta untuk mengisi borang di laman web, cari kotak yang anda boleh tekan untuk menunjukkan bahawa anda tidak mahu maklumat yang akan digunakan oleh sesiapa sahaja untuk tujuan pemasaran langsung

Jika anda sebelum ini telah bersetuju untuk kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda boleh menukar fikiran anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada kami di ayin [at] ulatkain.com

Kami tidak akan menjual, mengedar atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi tentang pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin mendapati menarik jika anda memberitahu kami bahawa anda ingin ini berlaku.

Jika anda percaya bahawa mana-mana maklumat yang kami ada tentang anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila tulis kepada atau email kami secepat mungkin, di alamat di atas. Kami akan segera membetulkan apa-apa maklumat yang didapati tidak betul.